เขียงไม้ต่างประเทศ

เขียง & บอร์ดเสิร์ฟ เตรียมอาหาร ตกแต่งครัว ห้องอาหาร เป็นพรอบถ่ายรูป Design&Art ไม่เหมือนใคร สำหรับผู้มีรสนิยมสุดล้ำ มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไม่ขึ้นรา ถูกอบแห้งฆ่าเชื้อราแล้ว ไม่ใช้สารเคมีในการเคลือบผิว ใช้ food grade Wood maple, cherry, walnut, Teak
รหัสสินค้า : CT-A

เขียงไม้ลาย6แถว

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 3600.-

รหัสสินค้า : CT-B

เขียงไม้ลายขาว3ดำ3

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 4100.-

รหัสสินค้า : CT-C

เขียงไม้ลาย7ดำขอบขาว

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 3800.-

รหัสสินค้า : CT-D

เขียงไม้ลาย2 วอลนัทดำ

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 5400.-

รหัสสินค้า : CT-E

เขียงไม้ลาย2จาง

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 4900.-

รหัสสินค้า : CT-F

เขียงไม้ลาย2เชอรรี่เล็ก

Size : 28 x 29.5 x 2 cm.

ราคา 4800.-

รหัสสินค้า : CT-G

เขียงไม้ลาย3ดำ4เหลือง

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 3750.-

รหัสสินค้า : CT-H

เขียงไม้ลาย6เหลือง 1 ดำ

Size : 30x 40 x2.3 cm

ราคา 4050.-

รหัสสินค้า : CT-I

เขียงไม้ลาย8แถว

Size : 30x 40 x2 cm.

ราคา 3750.-

รหัสสินค้า : CT-J

เขียงไม้ลายตารางเล็กหนา

Size : 30x40x3 cm.

ราคา 5490.-

รหัสสินค้า : CT-K

เขียงไม้ลาย3ดำ4เหลือง

Size : 32.5 x 41.5 x 2.5 cm

ราคา 5490.-

รหัสสินค้า : CT-L

เขียงไม้ลาย6เหลือง 1 ดำ

Size : 28 x 36.5 x 2 cm

ราคา 4900.-

รหัสสินค้า : CT-M

เขียงไม้ลายสารเชอรรี่

Size :32.5 x 41.5 x 2.5 cm.

ราคา 5490.-

รหัสสินค้า : CT-N

เขียงไม้ลายอิฐ

Size :31 x 39.5 x 2.5 cm.

ราคา 7500.-

รหัสสินค้า : CT-O

เขียงไม้ลายวอลนัทดำ

Size :30 x 40 x 2cm.

ราคา 5900.-

รหัสสินค้า : CT-P

เขียงไม้ลายสี่เส้นเล็ก

Size :30 x 40 x 1.5cm.

ราคา 3350.-

รหัสสินค้า : CT-Q

เขียงไม้ลายเส้นคู่ขนานกลาง

Size :30x40x1.5 cm.

ราคา 3100.-

รหัสสินค้า : CT-R

เขียงไม้ลายเส้นคู่ขนานล่าง

Size :30 x 40 x 1.5 cm.

ราคา 3650.-

รหัสสินค้า : CT-S

เขียงไม้ลายหมากรุก

Size :40 x 40 x 3 cm.

ราคา 1200.-

เขียงไม้ลายตารางผืนผ้า

Size :30 x 55 x 2 cm.

รหัสสินค้า : CT-T

ราคา 7750.-